กำลังประมวลผล กรุณาอย่า refresh หรือปิดหน้านี้จนกว่าจะดำเนินการสำเร็จ

AFAPS RUN 2021

1
ข้อมูลนักวิ่ง
2
ข้อมูลการจัดส่ง
3
ตรวจทานข้อมูล

ข้อมูลนักวิ่ง

ข้อมูลจัดส่ง

สรุปข้อมูลการสมัคร

ข้อมูลนักวิ่ง

ข้อมูลการจัดส่ง

ราคา

ชำระเงินได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย
เลขบัญชี 409-2-76936-5
ชื่อบัญชี AFAPS RUN

นโยบายการ ขนส่ง การคืน เปลี่ยน ยกเลิกการสมัคร การคืนเงิน การช่วยเหลือสำหรับงาน AFAPS RUN 2021

 1. การขนส่งและการดำเนินการ เสื้อ และ BIB งานวิ่งโครงการสามารถจัดส่งสินค้าและการชำระเงินเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้นบริการด่วนจัดส่งภายในวันที่สองโดย FLASH EXPRESS : ใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 1-2 วันทำการนับจากวันที่เริ่มจัดส่งสินค้า และ 3-5 วันในจังหวัดอื่นๆ นับจากวันที่เริ่มจัดส่งสินค้า 
  ***** ข้อควรทราบ: คำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งในวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 2. การคืน หรือเปลี่ยน เสื้อ และ BIB งานวิ่ง กรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างจัดส่ง ส่งมอบไม่ครบถ้วน เกิดความบกพร่องกับสินค้า ท่านสามารถติดต่อมาที่ Line@afapsrun (https://lin.ee/kkhjhfh) เพื่อแจ้ง "เปลี่ยน เสื้อ หรือ BIB ภายใน 7 วันทำการ โดยทางโครงการจะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ หรือสินค้าที่ถูกต้องให้ภายใน 3-5 วันโดยไม่คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม 
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/ คืนเสื้อวิ่งในกรณีอื่นๆ (นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้า หรือการส่งมอบไม่ครบถ้วน/ ไม่ถูกต้อง)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี โดยโครงการจะดำเนินการให้ท่านได้รับสินค้าที่สมบูรณ์และถูกต้องแทนการคืนเงิน
  *** ข้อควรทราบ : สงวนสิทธิการเปลี่ยน หรือ คืน เฉพาะ เสื้อ หรือ BIB ที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนด้วยการ ถ่าย CLIP VDO ก่อนการเปิดซองเท่านั้น
 3.  
 4. การยกเลิกการสมัคร คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ก่อนทำการชำระเงิน โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งยืนยันการสมัครสำหรับรายการที่ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทุกกรณี
  *** ข้อควรทราบ : ขอนุญาตยกเลิกการสมัครซึ่งไม่ได้ดำเนินการชำระเงินภายใน 7 วัน
 5.  
 6. การคืนเงิน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เมื่อรายการได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากเกิดบกพร่องเกี่ยวกับสินค้า รบกวนดูหัวข้อ "การคืน หรือเปลี่ยน เสื้อ และ BIB งานวิ่ง"

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และจะปฏิบัติตามกฎกติกาของการแข่งขัน ทุกประการ โดยจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน และยินยอมให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน ถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ เพื่อบันทึกการแข่งขันและนําไปเผยแพร่

กรุณายอมรับเงื่อนไขก่อนการสมัคร